Teollisuuden suunnittelu

Suunnittelemme asiakkaalle uuden kustannustehokkaan ratkaisun sekä parannamme tehokkuutta ja käytössä olevan prosessin toimivuutta.  Työ tehdään asiakkaan tai omissa tiloissa. Käytämme suunnittelussa AutoCAD ja PDMS-ohjelmistoja.

Menetelmäsuunnittelu: kehitetään tehokkaampia ja turvallisempia työmenetelmiä sekä koneita ja laitteita. Etsitään tehokkuutta tuotannon pullonkauloihin ja tuotantolinjoihin tehtaassa.

Laitossuunnittelu: jakaantuu seuraaviin ryhmiin: teräsrakenne-, putkisto-, laite- ja lay-out suunnitteluun.

Kone- ja laitesuunnittelu: voidaan lähteä suunnittelemaan kokonaan uutta ratkaisua tai tutkia käytössä oleva kone tai laite ja miettiä, miten sen toimivuutta ja tehokkuutta voitaisiin kohtuukustannuksin parantaa.