Insinööripalvelut tinkimättömästi

Palvelutarjonta

Palvelutarjontamme kattaa kaikki projektin osa-alueet, aina esisuunnittelusta valmiin kohteen käyttöönottoon ja henkilökunnan koulutukseen. Toteutamme asennusvalvonta-, käyttöönottovalvonta-, kokonaistoimitus-, sekä teollisuuden suunnitteluprojektit luotettavasti ja laadukkaasti, vankalla kokemuksella.

Asennusvalvonta

Takaamme, että työ suoritetaan turvallisesti, hyvän asennustavan sekä suunnitelmien mukaisesti. Valvomme ja ohjaamme asennuksia, testauksia, ajoa ja käynnistyksiä. Pidämme huolen työn laadusta ja aikataulun mukaisesta etenemisestä. Toimitamme työmaiden vetäjiksi vastuullisia ja kokeneita asennusvalvojia, laatupäälliköitä ja työmaapäälliköitä.

Käyttöönottovalvonta

Käyttöönottajat toimivat voima-ja teollisuuslaitosten komennuskohteissa, asiakkaan projektijohdon alaisena. Henkilön pätevyystaso päätetään aina tapauskohtaisesti asiakasneuvottelujen kautta. Mikäli tarvitaan vain avustavaa käyttöönottohenkilöä, pätevyystaso on yleensä hieman alempi. Käyttöönoton vetäjä vastaa niin haluttaessa myös asiakkaan laitosoperaattoreiden ja kunnossapidon koulutuksesta.

Pätevyydeltään henkilökuntamme on: B-koneenhoitajia, A-koneenhoitajia, alikonemestareita, konemestareita, ylikonemestareita, energia-alan insinöörejä. Yrityksemme pitää huolta käyttöhenkilökunnan koulutuksesta ja pätevyysluokista. Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme tietotason nostamiseksi sekä asiakastarpeen mukaisesti.

Kokonaistoimitusprojektit

Kokonaisvastuu Fintekralla ja projektisisältö voi sisältää esisuunnittelun, suunnittelun, valmistuksen, asennukset, asennusvalvonnan, käyttöönottovalvonnan, käyttökoulutuksen ja kunnossapitopalvelut. Kokonaisprojekti tehdään joko Fintekran omissa tiloissa tai komennuskohteissa asiakastarpeiden mukaisesti.

Jokaiselle projektille laaditaan oma projekti-, laatu- ja turvallisuussuunnitelma, jonka mukaan projektia on helppo seurata. Seuraamme jatkuvasti suunnittelualan kehitystä, sovellettavia lakeja, asetuksia, määräyksiä, standardeja ja suosituksia, ja että suoritusten lopputulokset ovat niiden mukaisia.

Palveluihin liittyvät dokumentit toimitetaan oikea-aikaisesti ja vastaamme niiden sisällöstä. Sitoudumme kaikessa suorittamassaan työssä huolellisuuteen ja takaamme työmme laadun tilaajan vaatimusten mukaisesti. Työnaikaiset vakuudet kuuluvat normaaleina työkaluina palveluumme.

  • jokaiselle projektille laaditaan oma projektisuunnitelma, laatusuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma
  • valmistus tehdään alihankintana ja asennukset avaimet käteen -periaatteella
  • CE -merkintä huomioidaan
  • Vaikeiden ja vaarallisten nostojen, nostojohtajan, suunnittelijan ja valvojan pätevyydet
Putoamissuojaus

Fintekra toteuttaa valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaiset muuntajien putoamissuojukset luotettavasti ja joustavasti avaimet käteen -periaatteella.

» Lue lisää

Teollisuuden suunnittelu

Suunnittelemme asiakkaalle uuden kustannustehokkaan ratkaisun sekä parannamme tehokkuutta ja käytössä olevan prosessin toimivuutta.  Työ tehdään asiakkaan tai omissa tiloissa. Käytämme suunnittelussa AutoCAD ja PDMS-ohjelmistoja.

Menetelmäsuunnittelu: kehitetään tehokkaampia ja turvallisempia työmenetelmiä sekä koneita ja laitteita. Etsitään tehokkuutta tuotannon pullonkauloihin ja tuotantolinjoihin tehtaassa.

Laitossuunnittelu: jakaantuu seuraaviin ryhmiin: teräsrakenne-, putkisto-, laite- ja lay-out suunnitteluun.

Kone- ja laitesuunnittelu: voidaan lähteä suunnittelemaan kokonaan uutta ratkaisua tai tutkia käytössä oleva kone tai laite ja miettiä, miten sen toimivuutta ja tehokkuutta voitaisiin kohtuukustannuksin parantaa.

Henkilökuntamme on työskennellyt yli 100 kohteessa ympäri maailman

Henkilökuntamme on työskennellyt yli 100 kohteessa ympäri maailman.