Täyden palvelun insinööritoimisto

putoamissuojaus_fintekra

Muuntajien putoamissuojaukset avaimet käteen -periaatteella

Fintekra toteuttaa valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaiset muuntajien putoamissuojukset luotettavasti ja joustavasti avaimet käteen -periaatteella.

Räätälöimme putoamissuojauksen kaikkiin muuntajatyyppeihin aina tapauskohtaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa, noudattaen voimassaolevia standardeja sekä viranomaismääräyksiä.

Asennusvalvojillamme on vaikeiden ja vaarallisten nostojen nostonjohtajan, -suunnittelijan sekä -valvojan pätevyydet. Käytämme asennuksessa aina samoja kokeneita henkilöitä, jotka tuntevat sähköasemaympäristön, ja jotka ovat olleet mukana kymmenien vastaavien kohteiden asennuksissa.

Standardien mukaan rakennetun putoamissuojauksen ansiosta muuntajalla voidaan liikkua turvallisesti. Tasoilla voidaan säilyttää myös pieniä määriä huollossa tarvittavia varaosia ja työkaluja. Pidämme huolen, että valmis putoamissuojaus tai mikään rakenne ei alita jännite-etäisyyttä, eikä läpilyöntiä suojarakenteiden ja muuntajan tai sen varusteiden välille pääse syntymään.  Jännite-etäisyyksien tarkistusmittaukset tehdään aina asennustarkastuksen yhteydessä, ennen käyttöönottoa.

Huomioimme huollettavat kohteet ja toteutamme suojauksen siten, että asentaja pääsee huoltokohteen luo turvallisesti. Putoamissuojaus parantaa työturvallisuutta ja nopeuttaa huoltotöitä merkittävästi sekä poistaa henkilönostimen ja irtotikkaiden käytön tarpeen.

Ankkuripylvään jalka asennetaan kiinteästi muuntajan kanteen, itse muuntajaan ei tarvitse tehdä muutoksia. Muuntajan päällä suojaputkissa säilytettävien ankkuripylväiden asennus ja purkaminen on nopeaa ja helppoa. Putoamissuojaukseen kuuluvat, standardien mukaiset kaiteet pidetään tasolle käännettyinä muuntajan ollessa jännitteinen.

Toteutamme putoamissuojauksen asennuksen ammattitaitoisesti: aikaa asennustyöhön kuluu maksimissaan 5 työpäivää. Kokonaistoimitukselle laaditaan laatu- ja turvallisuussuunnitelma.

Putoamissuojauksen materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä. Rakenne toteutetaan pulttirakenteena, näin työmaalla tapahtuva hitsaus minimoidaan. Ympärillä olevat rakenteet, kaapelit, laitteet ja muut osat suojataan asennustöiden ajaksi. Kokonaistoimitukselle annetaan 2-vuoden takuu.

Fintekra toimittaa parhaillaan putoamissuojauksen Fingridin muuntajiin

Toimitamme putoamissuojauksen Fingridin muuntajiin kokonaistoimituksena vuosien 2013-2022 aikana.

– ” Fingridin kokemukset Fintekrasta ovat olleet hyviä. Työn laatu on ollut hyvää ja toiminta on ollut säntillistä ja tarpeen mukaan joustavaa.”

Timo Heiskanen, Kunnonhallintapäällikkö, Fingrid Oyj

Toimitimme vuoden 2016 aikana Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle 22 muuntajaan putoamissuojausratkaisun.

Kysy myös erotin- ja kytkinkenttien putoamissuojausratkaisuistamme.

Esimerkkejä toteutuksista:

 Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen »