Käyttöönottovalvonta

Käyttöönottajat toimivat voima-ja teollisuuslaitosten komennuskohteissa, asiakkaan projektijohdon alaisena. Henkilön pätevyystaso päätetään aina tapauskohtaisesti asiakasneuvottelujen kautta. Mikäli tarvitaan vain avustavaa käyttöönottohenkilöä, pätevyystaso on yleensä hieman alempi. Käyttöönoton vetäjä vastaa niin haluttaessa myös asiakkaan laitosoperaattoreiden ja kunnossapidon koulutuksesta.

Pätevyydeltään henkilökuntamme on: B-koneenhoitajia, A-koneenhoitajia, alikonemestareita, konemestareita, ylikonemestareita, energia-alan insinöörejä. Yrityksemme pitää huolta käyttöhenkilökunnan koulutuksesta ja pätevyysluokista. Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme tietotason nostamiseksi sekä asiakastarpeen mukaisesti.