Kokonaistoimitusprojektit

Kokonaisvastuu Fintekralla ja projektisisältö voi sisältää esisuunnittelun, suunnittelun, valmistuksen, asennukset, asennusvalvonnan, käyttöönottovalvonnan, käyttökoulutuksen ja kunnossapitopalvelut. Kokonaisprojekti tehdään joko Fintekran omissa tiloissa tai komennuskohteissa asiakastarpeiden mukaisesti.

Jokaiselle projektille laaditaan oma projekti-, laatu- ja turvallisuussuunnitelma, jonka mukaan projektia on helppo seurata. Seuraamme jatkuvasti suunnittelualan kehitystä, sovellettavia lakeja, asetuksia, määräyksiä, standardeja ja suosituksia, ja että suoritusten lopputulokset ovat niiden mukaisia.

Palveluihin liittyvät dokumentit toimitetaan oikea-aikaisesti ja vastaamme niiden sisällöstä. Sitoudumme kaikessa suorittamassaan työssä huolellisuuteen ja takaamme työmme laadun tilaajan vaatimusten mukaisesti. Työnaikaiset vakuudet kuuluvat normaaleina työkaluina palveluumme.

  • jokaiselle projektille laaditaan oma projektisuunnitelma, laatusuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma
  • valmistus tehdään alihankintana ja asennukset avaimet käteen -periaatteella
  • CE -merkintä huomioidaan
  • Vaikeiden ja vaarallisten nostojen, nostojohtajan, suunnittelijan ja valvojan pätevyydet